Poleti sem objavil krajšo anketo o fotografiji. Za odgovore sem zaprosil znance, povabilo pa sem objavil tudi na nekaj forumih (splošnih in tudi fotografsko usmerjenih). Skupaj je na anketo v cloti odgovorilo 375 ljudi.
Nekateri so imeli željo, da rezultate objavim … in kdor čaka, dočaka.
Anketa je bila bolj splošne narave, vseeno pa sem dobil nekaj zanimivih rezultatov.